NEVROLOGI

Nevrologiske problemstillinger

Nedenfor sees et utvalg av det pasientene gjerne kommer for, satt opp i en tilfeldig rekkefølge.

Hodepine, migrene, ansiktssmerter, nervesmerter, nakke/armsmerter, lumbago-ischias, epilepsi, kramper, besvimelser, bevissthetsforstyrrelser, Parkinsons sykdom, ufrivillige bevegelser, "Restless legs", gangvansker, muskelsykdommer, lammelser, hjerneslag, Multippel sklerose (MS), føleforstyrrelser i huden, narcolepsi/søvnforstyrrelser, glemskhet/demens/Alzheimer, Borreliose (flått), skader av nervesystemet.

I tillegg skal det sies at en ikke ubetydelig del av pasientene har en del symptomer og plager som likner en nevrologisk sykdom, men som ikke er det. Slikt kan medføre mye engstelse og stress. Da kan det være fint å komme til en konsultasjon for å bringe klarhet i dette.

Botox

Ved Cerebrum Nevrologi (Oslo/Tønsberg) kan man få Botulinumtoksin type A (Botox) ved kronisk migrene. Disse injeksjonene (sprøytene) settes av nevrolog, dr. Strandquist. Ta direkte kontakt dersom du har spørsmål om dette.

Spesialisterklæring - førerkortvurdering

Cerebrum Nevrologi kan også utarbeide spesialisterklæringer. Det kan være pasienten selv som ber om det. Noen mister førerkortet av helsemessige grunner. Mange kommer da for en vurdering og erklæring. Man kan òg ta oppdrag på vegne av NAV, forsikringsselskap, advokater, Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og rettsvesenet.