DR. STRANDQUIST

Stein Bror Strandquist er født og oppvokst i Oslo. Han er utdannet lege fra 1985, ved Universitetet i Oslo (UiO).

Så kjørte han i mange år legevakt i Oslo. En stund hadde han vikariat på Oslo Kommunale Legevakt og Røde Kors' Legevakt, før han var ble bydelslege på Tøyen. Fra 1991 ble det nevrologi, med oppstart på Ullevål sykehus, senere ved spesialavdelingene i Vestfold og Telemark. 1996 ble han godkjent nevrolog og startet så egen privatpraksis.

2016 - 2020 hadde han fast deltids-stilling som overlege i Oslo kommune, Helseetaten. Det var på KAD Aker, en "kommunal akutt døgnenhet", Norges største. Her er det mest allmenn- og indremedisinske problemstillinger.

 

Medlemsskap: Den Norske Legeforening og American Academy of Neurology.