Nevrologen

Stein Bror Strandquist er født og oppvokst i Oslo. Han er utdannet lege fra 1985, ved Universitetet i Oslo (UiO). Så fulgte en tid som militærlege, samt arbeid ved Oslo Legevakt og Røde Kors' Legevakt, før han var ble bydelslege på Tøyen. Fra 1991 ble det nevrologi, med oppstart på Ullevål sykehus, senere ved spesialavdelingene i Vestfold og Telemark. 1996 ble han godkjent nevrolog og startet så egen privatpraksis. 2016 - 2020 var han deltids-overlege i Oslo kommune, Helseetaten. Nå er han tilbake i full nevrologi-praksis, både i Tønsberg og Oslo. Det er gjerne onsdag som er tønsbergdagen. 

Her ser du ham på Tønsberg-kontoret, ventende og klar for innsats.

Medlemsskap: Den Norske Legeforening og American Academy of Neurology.