Nevrologi

Nevrologiske problemstillinger

 

Nedenfor sees et utvalg av det pasientene kommer hit for. Det er satt opp i en tilfeldig rekkefølge.

 

Hodepine, migrene, ansiktssmerter, nervesmerter, nakke/armsmerter, lumbago-ischias, epilepsi, kramper, besvimelser, bevissthetsforstyrrelser, Parkinsons sykdom, ufrivillige bevegelser, "Restless legs", gangvansker, muskelsykdommer, lammelser, hjerneslag, Multippel sklerose (MS), føleforstyrrelser i huden, narcolepsi/søvnforstyrrelser, glemskhet/demens/Alzheimer, skader av nervesystemet, injeksjoner ved migrene.

 

I tillegg skal det sies at en ikke ubetydelig del av pasientene har en del symptomer og plager som likner en nevrologisk sykdom, men som ikke er det. Slikt kan medføre mye engstelse og stress. Da kan det være fint å komme til en konsultasjon for å bringe klarhet i dette.

 

Hvis du sliter med noe du tror har med ME eller borreliose å gjøre, anbefales "Bærum CFS/ME og borreliose klinikk".  

 

Injeksjons-behandling

Ved Cerebrum Nevrologi (Oslo/Tønsberg) kan man få injeksjoner (sprøyter) ved kronisk migrene. Injeksjonene settes av nevrolog, dr. Strandquist. Ta direkte kontakt dersom du har spørsmål. Se ellers eget punkt om dette. 

 

Spesialisterklæring - førerkortvurdering

Cerebrum Nevrologi kan også utarbeide spesialisterklæringer. Det kan være pasienten selv som ber om det. Noen mister førerkortet av helsemessige grunner. Mange kommer da for en vurdering og erklæring. Man kan òg ta oppdrag på vegne av NAV, forsikringsselskap, advokater og rettsvesen.